Közérdekű tájékoztatás

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét két olyan jelenségre, melyekkel gyakran találkoztunk az elmúlt időszakban.

Terjedőben van egy módszer, amit felújítással, ill. gázszivárgást jelző készülék beépítésével kapcsolatban alkalmaznak. A vállalkozás képviselője megjelenik a fogyasztó lakásán, hogy felmérje a végzendő munkát. Egy kis területet valóban fel is mérnek, majd a várható bekerülési összeg felét leszámlázzák felmérési díj címen. Ez nem előleg, még csak nem is foglaló, hanem az elvégzett munka díja, amit a fogyasztó akkor sem igényelhet vissza, ha eláll szerződéskötési szándékától.

Többször előfordult, hogy vállalkozások jelentkeznek családoknál és javasolják, hogy hívjanak meg a lakásukra rokonokat, ismerősöket egy tájékoztatóra, ahol a vállalkozás emberei mutatnak be méregdrága, de rendkívül hatásosnak beállított egészségmegőrző készülékeket. A korábbi árubemutatók mintájára szervezett összejövetelek nagyon alkalmasak a résztvevők megtévesztésére. Vásárlásra is sor kerülhet, amellyel egyidőben szerződés aláírása is megtörténik. Probléma abból adódik, hogy a fogyasztók sok esetben nem olvassák el aláírás előtt a szerződést, és később derül ki, hogy más van leírva, mint amit szóban ismertettek. Emiatt legjobb elzárkózni az ilyen megkeresések elől.

Általános érvényű tanácsunk, hogy egy szerződés aláírására csak akkor kerüljön sor, ha azt figyelmesen elolvasták és az mindenben megfelel a szóban elhangzottnak, illetve igényüknek.

Egy aláírt szerződés érvénytelenítését a bíróság is csak akkor mondhatja ki, ha törvénytelenséget állapít meg.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt a Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület Fogyasztók Világnapja alkalmából tartandó fogyasztóvédelmi fórumára.

A rendezvényt 2018. március 12-én 14 órai kezdettel tartjuk Pécsett a Civil Közösségek Pécs Szent István tér 17. alatti székházában.

A teljes meghívó megtekinthető ide kattintva.

FELHÍVÁS „Vásárolj okosan, tudatosan!” vetélkedő jelentkezőinek

FELHÍVÁS „Vásárolj okosan, tudatosan!” vetélkedő jelentkezőinek

Egyesületünk 2018. március 26-án 9:00 órai kezdettel rendezi meg a „Vásárolj okosan, tudatosan” vetélkedőt a megyei középiskolák tanulói számára.

Helyszín: Pécs, Király utca 44. (Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnázium)

Verseny időtartama: kb. kettő óra

A versenyen 5 fős csapatok vehetnek részt (csak diákok lehetnek csapattagok, a kísérő tanár nem, de támogathatja csapatát szurkolással) A verseny során csapatonként 5-5 játékos feladatot kell megoldani, melyet a verseny szervezői értékelnek és minden csapatot jutalmaznak!

A felkészülést segítő anyagok megtalálhatók a Gyakori kérdések oldalon.

FŐDÍJ:

Nyertes csapat tagjai „Árkád” vásárlási utalványt kapnak 4.000,- Ft/fő értékben,
2. helyezett csapat 3.000,- Ft/fő értékben
3. helyezett csapat 2.000,- Ft/fő értékben.

JELENTKEZNI kizárólag a bafepecs@gmail.com címen lehet 2018. március 19-ig.

Tudatos vásárlót nevelnek fiatal diákokból

Új néven és új szervezeti formában, de a korábbihoz hasonló feladatokkal és tevékenységi körrel működik a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület Pécsett, az Apáca utca 15-ben. Mint Horváth Lászlóné, elnök elmondta, a változtatást, az önállósulást elsősorban a pályázati lehetőségek gyorsabb és hatékonyabb kihasználása, ezáltal az egyesület működési körülményeinek javítása, és a támogatókkal való szorosabb kapcsolattartás indokolta.

– Az egyesület segíti a fogyasztókat gazdasági érdekeik és fogyasztói jogaik érvényesítésében, a helyes és tudatos fogyasztói magatartás kialakításában – mondta az elnökasszony. – Folyamatosan végezzük a fogyasztók tájékoztatását, az érdekvédelem és érdekképviselet ellátását, segítjük a panaszok gyors és hatékony megoldását, illetve a hatósági ügyekben az eljárásra történő felkészítést. Szoros együttműködést alakítottunk ki a fogyasztói érdekek érvényesítésében és képviseletében érintett egyéb szervezetekkel, illetve az önkormányzatokkal is.

Az egyesület fontos feladatának tekinti a tudatos fogyasztóvá válás elősegítését a fiatalok körében, a „Vásárolj okosan, tudatosan” program a megye középiskolásainak szól. A projektben pécsi, szigetvári, mohácsi, szentlőrinci, sellyei, villányi és bólyi iskolák vesznek részt, amelyet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Együttműködési Alap is támogat.
Idén is szervez fórumokat a Fogyasztóvédelmi Egyesület, a vállalkozóknak is adnak tanácsokat, hogy tisztában legyenek a kötelezettségeikkel, ezáltal ne sérüljenek a fogyasztók jogai.

Vetélkedő is lesz

Az előadásokon a diákok megismerhetik a fogyasztóvédelem feladatait, a fogyasztói jogokat, az elektronikus és üzleten kívüli kereskedelemmel kapcsolatos tudnivalókat. Foglalkoznak a termékbiztonság, a megfelelőség kérdéskörével, a biztonságos vásárlás folyamatával, megismerhetik az egyesület munkáját. A megszerzett ismereteket a márciusi megyei vetélkedő keretében mérhetik össze a tanulók. A versenyen az iskolákat maximum öt fős csapatok képviselik.

Forrás: bama.hu

Középiskolásoknak, nem középiskolás fokon a tudatos vásárlásról

A Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület egyik legfontosabb feladatának tekinti a tudatos fogyasztóvá válás elősegítését a fiatal korosztály körében – tudatta lapunkkal levelében az érdekvédelmi tömörülés. Tájékoztatójuk így folytatódik:

Ennek érdekében a megye középfokú oktatási rendszerében tanuló diákoknak – vetélkedőre felkészítően – „Vásárolj okosan, tudatosan!” címmel előadásokat szervez. A sorozatot az „Emberi Erőforrások Minisztériumának Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap” támogatása teszi lehetővé.

E program keretében a Mohácsi Kisfaludy Károly Gimnázium 11. és 12. évfolyamán tanuló diákokkal találkoztak az egyesület munkatársai, tájékoztatva a tizenéveseket a fogyasztói jogokról, a biztonságos vásárlás folyamatáról és az elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos tudnivalókról egyaránt. Az előadást gyakorlatias kérdések és az azokra adott válaszok egészítették ki többek között arról, hogy mi jellemzi a tudatos vásárlót és mi a teendő, ha például hibás terméket vásárolnak. A programot megyei vetélkedő zárja jövő márciusban.

A levél arra is kitér: a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület feladatának tekinti továbbá, hogy Mohács város lakosságának mint fogyasztóknak segítséget nyújtson a kereskedelmi és szolgáltatási területen előforduló vitás ügyek rendezésében. Ennek érdekében az egyesület tanácsadója, Millich Györgyné minden szerdán délelőtt 8.00-12.00 óráig a Mohácsi Járási Hivatalban tanácsadást tart (Széchenyi tér 3. – emeleti tárgyalóterem). E tevékenységet Mohács Város Önkormányzatának támogatása teszi lehetővé.

Az egyesület feladatairól, aktuális híreiről, továbbá elérhetőségéről a www.bafe.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők – zárul a fogyasztóvédők levele.

Forrás: mohacs.hu

Felhívás: „Vásárolj okosan, tudatosan!”

Felhívás

„Vásárolj okosan, tudatosan!”

A Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület (BAFE) fontos feladatának tekinti a TUDATOS FOGYASZTÓVÁ VÁLÁS ELŐSEGÍTÉSÉT A FIATAL KOROSZTÁLY KÖRÉBEN.

A „Vásárolj okosan, tudatosan” program a megye középfokú oktatási rendszerében tanuló diákoknak szól.

A programban részt vevő iskolák, osztályok tanulói szakmai foglalkozás keretében ismerhetik meg

  • a fogyasztóvédelem feladatait, a fogyasztói jogokat;
  • az elektronikus és üzleten kívüli kereskedelemmel kapcsolatos tudnivalókat;
  • a termékbiztonság, megfelelőség kérdéskörét;
  • a biztonságos vásárlás folyamatát;
  • az egyesületünk munkáját.

A megszerzett ismereteket egy vetélkedő keretében mérhetik össze a tanulók.

A vetélkedő elméleti, és interaktív gyakorlati feladatok megoldása során, fiatalos, lendületes, élményt nyújtó ismeretekhez juttatja a résztvevőket. A vetélkedő célja, hogy a diákok a későbbiekben, a mindennapi életben is használják a megszerzett tudást, azaz a tudatos fogyasztói magatartás életük részévé váljon.

A megyei vetélkedőn az iskolákat maximum 5 fős csapat képviseli (a csapat tagjai csak diákok lehetnek).

A vetélkedő tervezett időpontja: 2018. március

A vetélkedő első három helyezettje tárgyjutalomban részesül.

A programban való részvételre jelentkezni postai úton (Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület 7621 Pécs, Apáca u. 15. címen) és e-mailben (bafepecs@gmail.com) lehet.

A jelentkezésen kérjük feltüntetni a programban résztvevő osztály(oka)t.

Jelentkezési határidő: 2017. november 15.

A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Fogyasztóvédelem kialakulása, fogyasztói alapjogok

A vásárlók tájékoztatása, árfeltüntetés

Elektronikus kereskedelem

Mit kell tudni a jótállásról?

Mit kell tudni az érvényes szavatosságról?

Termékfelelősség

Szolgáltatások

Tájékoztató a panaszeljárásról

Tájékoztató a Békéltető Testületről