Tudatos vásárlót nevelnek fiatal diákokból

Új néven és új szervezeti formában, de a korábbihoz hasonló feladatokkal és tevékenységi körrel működik a Baranya Megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület Pécsett, az Apáca utca 15-ben. Mint Horváth Lászlóné, elnök elmondta, a változtatást, az önállósulást elsősorban a pályázati lehetőségek gyorsabb és hatékonyabb kihasználása, ezáltal az egyesület működési körülményeinek javítása, és a támogatókkal való szorosabb kapcsolattartás indokolta.

– Az egyesület segíti a fogyasztókat gazdasági érdekeik és fogyasztói jogaik érvényesítésében, a helyes és tudatos fogyasztói magatartás kialakításában – mondta az elnökasszony. – Folyamatosan végezzük a fogyasztók tájékoztatását, az érdekvédelem és érdekképviselet ellátását, segítjük a panaszok gyors és hatékony megoldását, illetve a hatósági ügyekben az eljárásra történő felkészítést. Szoros együttműködést alakítottunk ki a fogyasztói érdekek érvényesítésében és képviseletében érintett egyéb szervezetekkel, illetve az önkormányzatokkal is.

Az egyesület fontos feladatának tekinti a tudatos fogyasztóvá válás elősegítését a fiatalok körében, a „Vásárolj okosan, tudatosan” program a megye középiskolásainak szól. A projektben pécsi, szigetvári, mohácsi, szentlőrinci, sellyei, villányi és bólyi iskolák vesznek részt, amelyet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Együttműködési Alap is támogat.
Idén is szervez fórumokat a Fogyasztóvédelmi Egyesület, a vállalkozóknak is adnak tanácsokat, hogy tisztában legyenek a kötelezettségeikkel, ezáltal ne sérüljenek a fogyasztók jogai.

Vetélkedő is lesz

Az előadásokon a diákok megismerhetik a fogyasztóvédelem feladatait, a fogyasztói jogokat, az elektronikus és üzleten kívüli kereskedelemmel kapcsolatos tudnivalókat. Foglalkoznak a termékbiztonság, a megfelelőség kérdéskörével, a biztonságos vásárlás folyamatával, megismerhetik az egyesület munkáját. A megszerzett ismereteket a márciusi megyei vetélkedő keretében mérhetik össze a tanulók. A versenyen az iskolákat maximum öt fős csapatok képviselik.

Forrás: bama.hu