Jogszabályok

1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásról

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

186/2009. (IX.10.) Korm. rendelet a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

23/2011. (III. 08.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények működésnek biztonságosabbá tételéről

39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról

Szavatosság, jótállás

2013.évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásával szabályairól

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

Fogyasztói szerződések

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

530/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet a fogyasztói csoportokról

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Közüzemi szolgáltatási

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításról

2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek a végrehajtásáról

Idegenforgalom, turizmus, utasjogok

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és-közvetítő tevékenységről

1995. évi XCVII. törvény a légi közlekedésről

25/1999. (II. 12) Korm. rendelet a légi személyszállítás szabályairól

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely- szolgáltatásról

472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről

261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet a vízi személyszállítás feltételeiről (fogyasztóvédelmi hatáskör 2012. 12. 18.-tól, 18/A§ l. még 1177/2010/EU rendelet)

141/2011. (VII.21.) Korm. rendelet a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről

Termékbiztonság

2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről

2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségeiről

25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról

210/2018. (XI. 20.) Korm. rendelet az energiafogyasztást befolyásoló termék energiacímkézéséről és termékismertetővel való ellátásáról

329/2012. Korm. rendelet a mosó-és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről